Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23

Kapitola
Zkratky. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 232.

Kapitola
Etnologické studie. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 255.

Kapitola
Prameny. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 233–234.

Kapitola
Křížová, Alena. Úvod. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 6.

Kapitola
Macháňová, Lenka. Kovové součásti středověkých oděvů získané archeologickými výzkumy v Jihlavě. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 160–169.

Kapitola
Hričková, Jitka, Křížová, Alena. Oděvní spínadla jako archaický typ lidového šperku. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 196–212.

Kapitola
Jeřábková, Alena. Plachty jako relikt středověkého svrchního oděvu. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 81–90.

Kapitola
Rejsek, Miloš. "Ako jednotlivé kultúry boly [i.e. boli] na seba nanášané" : pohled na ornament v díle Antonína Václavíka. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 70–78.

Kapitola
Šimša, Martin. Spodky - málo známá součást mužského oděvu českého středověku. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 107–121.

Kapitola
Králíková, Michaela, Králík, Miroslav. Devocionálie jako předměty religiózní i dekorativní povahy. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 170–186.

Kapitola
Loskotová, Irena. Ornament v kachlovém reliéfu středověkoho a raně novověkého Brna. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 9–27.

Kapitola
Měchurová, Zdeňka. Motiv větévky vinné révy (?) na zemědělském nářadí. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 51–57.

Kapitola
Autoři. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 4–5.

Kapitola
Čermáková, Eva. Od středověkých amuletů k "žužu" přívěskům. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 187–195.

Kapitola
Křížová, Alena. Sředověké motivy ve šperku a bižuterii 19. století. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 213–231.

Kapitola
Rejstřík. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 245–253.

Kapitola
Literatura. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 235–244.

Kapitola
Drápalová, Lenka. Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 91–106.

Kapitola
Šlancarová, Věra, Křížová, Alena. Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 141–159.

Kapitola
Michalička, Václav. Pokrývky hlavy ze stromové houby troudnatce kopytovitého. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 122–130.

Kapitola
Křížová, Alena. "Starobylý" původ lidového ornamentu (podle Vlasty Havelkové). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 58–69.

Kapitola
Mertová, Petra. Inspirační zdroje českého krajkářství. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 131–138.

Kapitola
Kalinová, Alena. Cechovní symbolika a pracovní motivy na keramice 17.-19. století ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 28–50.