Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9

Kapitola
Berger, Olga. История изучения термина : основные теоретические понятия терминоведения. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 12–40.

Kapitola
Berger, Olga. Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 129–133.

Kapitola
Berger, Olga. Syntactic terms in Russian and Czech languages : a comparative aspect (based on selected terms) : summary. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 124–128.

Kapitola
Berger, Olga. Словосочетание и синтагма в русских и чешских грамматиках. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 41–53.

Kapitola
Berger, Olga. Члены предложения. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 78–120.

Kapitola
Berger, Olga. Введение. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 7–11.

Kapitola
Berger, Olga. Библиография. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 134–141.

Kapitola
Berger, Olga. Общие выводы. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 121–123.

Kapitola
Berger, Olga. Типы синтаксических отношений и средства их выражения, синтаксические связи. In: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 2021, s. 54–77.