Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1966, roč. 15, č. E11. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 61

Článek
Bartoněk, Antonín. [Caskey, John Langdon. Greece, Crete and the Aegean islands in the early Bronze Age]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 152–154.

Článek
Pelikán, Oldřich. Zur nordpannonischen Limes-Skulptur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 89–102.

Článek
Štelcl, Jindřich, Malina, Jaroslav, Marešová, Kristina. Zpráva o petrografickém výzkumu kamenných nástrojů z Plavče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 123–125.

Článek
Prutký, Čeněk. Fragment einer römischen Wasserleitungsröhre ohne Inschrift. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 115–116.

Článek
Tribula, Jaroslav. Raně středověké slovanské studny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 59–78.

Článek
Hošek, Radislav. [Gründel, Roland. Addenda bibliographica praecipue ad CIL e periodico L'Année épigraphique nominato excerpta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 195–196.

Článek
Hošek, Radislav. Mittelalterlicher Menandros aus Moravská Třebová. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 117–122.

Článek
Hošek, Radislav. [Wiesner, Joseph. Die Thraker: Studien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 177–178.

Článek
Marešová, Kristina. Žárové hroby z doby římské z Hrubčic (okr. Prostějov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 43–50.

Článek
Hošek, Radislav. [Antické novely]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 196–197.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 208–221.

Článek
Michna, Pavel. Středověká keramika ve sbírkách Prehistorického ústavu University J.E. Purkyně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 139–141.

Článek
Hejzlar, Gabriel. [Lane, Arthur. Greek pottery]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 195.

Článek
Hošek, Radislav. [Kretschmer, Paul; Locker, Ernst. Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 194–195.

Článek
Bartoněk, Antonín. [The Cambridge ancient history. Revised edition of Vol. I & II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 148–149.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Stubbings, Frank Henry. The rise of Mycenaean civilization]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 156–159.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Bárta, Oldřich (ed.). Almanach Velká Morava]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 194.

Článek
Bechyňová, Jana. [Procházka, Vladimír. Velkomoravská říše a vývoj politické organisace u slovanských národů: (právněhistorický příspěvek k pracím u příležitosti 1100. výročí slovanské mise)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 192–193.

Článek
Pernička, Radko Martin. Zjišťovací výzkum u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově : (první předběžná zpráva). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 142.

Článek
Valoch, Karel. Spätpaläolithische Stationen in Raum von Bučovice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 5–14.

Článek
Hošek, Radislav. [Abriss der Geschichte antiker Randkulturen. Hrsg. von Wolf-D. von Barloewen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 197–198.

Článek
Podborský, Vladimír. Schüsseln mit Mäander- und Girlandenverzierung in der sudmährischen Hallstattzeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 23–36.

Článek
Podborský, Vladimír. Halštat školní sbírky v Miroslavi (o. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 125–128.

Článek
Opravil, Emanuel. Lesní dřeviny na Pohansku v době říše Velkomoravské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 133–136.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Blegen, Carl William. Troy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 149–152.