Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1989-1990, roč. 38-39. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Článek
Marečková-Štolcová, Elena. Latinský nominatív : valenčný pohľad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 149–156.

Článek
Bartoněk, Antonín. Latinské futurum exactum - vyjadřovací prostředek jistotní modality?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 157–160.

Článek
Vacek, Jiří. Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 47–52.

Článek
Burianová, Dagmar. [Кузнецова, Ариадна Ивановна; Ефремова, Татьяна Федоровна. Словарь морфем русского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 173–175.

Článek
Soupis prací Stanislava Žaži. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 24–29.

Článek
Soupis prací Miroslava Grepla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 17–20.

Článek
Šlosar, Dušan. Slovotvorné svazky (subparadigmata) adjektiv. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 99–110.

Článek
Kratochvílová, Iva. Kompozita v české botanické nomenklatuře doby střední a současné. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 133–140.

Článek
Lízalová, Ljubov. Являются ли мягкие /к'/, /г'/, /х'/ фонемами в современном русском языке?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 37–46.

Článek
Pavlíková, Ludmila. Několik úvah o autorizované výpovědi v ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 61–67.

Článek
Karlík, Petr. Miroslav Grepl šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 15–16.

Článek
Večerka, Radoslav. Mirek Čejka šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 7–8.

Článek
Čejka, Mirek. [Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 170–173.

Článek
Pala, Karel. Česká syntax v PROLOGu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 111–120.

Článek
Erhart, Adolf. [Bednarczuk, Leszek et al. Języki indoeuropejskie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 179–180.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1989-1990, vol. 38-39, issue A37-38.

Článek
Šaur, Vladimír. [Radeva, Vasilka. Bălgarskoto slovoobrazuvane]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 176–179.

Článek
Soupis prací Mirka Čejky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 9–14.

Článek
Karlík, Petr. Typy příčinně-následkových vztahů a jejich vyjadřování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 121–131.

Článek
Kloferová, Stanislava. O vývoji dialektismů v severomoravském pohraničí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 141–148.

Článek
Štícha, František. [Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 165–170.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 161–165.

Článek
Dorovský, Ivan. [Tůmici, Mile. Dicţionar român-macedonean]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 176.

Článek
Gazda, Jiří. Cizojazyčné neologismy v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 53–60.

Článek
Halasová, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie substantiv a adjektiv. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 83–97.