Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2000, roč. 49. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická, 2000, vol. 49, issue C47.

Článek
Wihoda, Martin. Itinerář moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 5–45.

Článek
Havel, Dalibor. Listinné písmo v kanceláři Václava II. (1283-1305) a Václava III. (1305-1306). : I, (přehled písařských individualit). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 71–131.

Článek
Ambrožová, Hana, Štouračová, Jiřina. Diplomové práce z historie, archívnictví a pomocných věd historických obhájené na Filozofické fakultě MU v Brně v letech 1993-1999. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 223–236.

Článek
Boček, Pavel. Kyjevský metropolita vší Rusi v první polovině XIV. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 133–158.

Článek
Vašků, Vladimír. Additamenta k josefinským konfirmacím pro cisterciácké kláštery na Velehradě a u Žďáru : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - II.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 197–210.

Článek
Jan, Libor. Templáři v Čejkovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 47–69.

Článek
Nečas, Ctibor. Bohusoudovští Romové (1784-1945). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 211–222.

Článek
Háza, Zdeněk. Soupis lidu podle víry na zboží krnovské knížecí komory z roku 1651. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 159–195.