Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování

Název: Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování
Variantní název
Morphological tagging of KSK : (Corpus of private correspondence)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. [185]-199
Rozsah
[185]-199
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cílem tohoto článku je poukázat na problémy morfologického značkování jazykových korpusů s vysokým procentem výskytu jazykově nestandardních jevů a ukázat možnosti jejich řešení na základě zkušeností získaných při morfologickém značkování Korpusu soukromé korespondence – KSK (Hladká a kol., 2005). Budeme se zabývat nástroji automatické morfologické analýzy z hlediska jejich použitelnosti pro anotace nespisovných či jiných nestandardních jevů, které se vyskytly v KSK, dále problémy ruční disambiguace automaticky anotovaného korpusu a následného doznačkování slovních tvarů, které automatický analyzátor buď neoznačil, nebo označkoval nesprávně, a které byly tudíž při ruční disambiguaci z nejrůznějších důvodů ponechány stranou.
Jazyk shrnutí
Note
  • Studie byla připravena v rámci projektu GA ČR č. 405/03/0248