On the question of the child's linguistic competence

Variantní název
K otázce jazykové kompetence u dítěte
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. [21]-29
Rozsah
[21]-29
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document