[Александров, Н.М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 198-202
Rozsah
198-202
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Document