Values, features, fine metrics and oppositions

Název: Values, features, fine metrics and oppositions
Variantní název
Hodnoty, rysy, jemná metrika a opozice
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. [5]-14
Rozsah
[5]-14
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • This paper was written with the help of Grantová agentura ČR, # 405/06/P179