[Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick]

Název: [Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 249-252
Rozsah
249-252
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick. 3., erweiterte Auflage. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2007. XII + 307 s. Tübinger Beiträge zur Linguistik. 501). ISBN 978-3-8233-6258-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.