[Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch]

Název: [Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 246-
Rozsah
246
Type: Recenze
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch. Berlin: Akademie-Verlag, 1970. 162 s. Sammlung Akademie-Verl. Sprache; Bd. 8.