Zprávy o pracích filologických, především slavistických

Autor: Gregor, Alois
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. [122]-143
Rozsah
[122]-143
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Obsahuje výčet a pojednání o nově vydaných studiích z oboru slavistiky, např. Trávníček, František. Proč mluví lidé různými jazyky ; Trypućko, Józef. Plurál v příslovečných určeních místa a času ve slovanských jazycích ; a další.
Document