Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2004, roč. 53, č. A52

Obrázek
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-3419-X

Obsah:

Závěrečné stránky
Stati
Page Title
[5]-12 K empirickému principu Vykypěl, Bohumil | pdficon
[13]-35 Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků Blažek, Václav; Pirochta, David | pdficon
[37]-45 Klasifikace okluzívních konsonantů staroindičtiny Šefčík, Ondřej | pdficon
[47]-58 Существительные общего рода на -а (-я) со значением лица в современном русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[59]-69 K překladu ruských frazém s inštrumentálom : (do slovenčiny a češtiny) Petruňová, Helena | pdficon
[71]-81 Mikrosyntax českých deverbálních jmen Karlík, Petr | pdficon
[83]-94 Zur Intellektualisierung in der Morphologie Vykypělová, Taťána | pdficon
[95]-108 Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy Kosek, Pavel | pdficon
[109]-114 Stupňování adverbií, zvláště ve východomoravských nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[115]-123 Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace Ireinová, Martina | pdficon
[125]-133 Některé příznakové pojmenovávací funkce adjektivního atributu u J. Zeyera - pojmenování barvy Schacherl, Martin | pdficon
Kronika
Page Title
[135]-136 Šedesátiny Aleše Brandnera Žaža, Stanislav | pdficon
136-137 Jubileum profesora Stanislava Žaži Jiráček, Jiří | pdficon
137-138 Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi Večerka, Radoslav | pdficon
138-139 Osmdesátiny profesora Jiřího Jiráčka Žaža, Stanislav | pdficon
139-146 Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper (7.7.1907-15.11.2003) Witzel, Michael; Blažek, Václav | pdficon
[146]-158 Adolf Erhart (31. Mai 1926 - 11. August 2003) Vykypěl, Bohumil | pdficon
158 Za docentkou Jarmilou Bartákovou (* 18.5.1933 Brno + 22.7.2003 Brno) Rusínová, Zdenka | pdficon
159-160 Za prof. PhDr. Janem Chloupkem, DrSc. Krčmová, Marie; Křístek, Michal | pdficon
Bibliografie
Page Title
[161]-176 Soupis prací doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc., za léta 1972-2004 | pdficon
176-177 Dodatek k soupisu prací Zdenky Rusínové : (navazuje na SPFFBU A 47, 1999, s. 194-197) | pdficon
177-179 Dodatek k soupisu prací Mirka Čejky : (navazuje na SPFFBU A 37-38,1989-1990, s. 9-14) | pdficon
180-181 Dodatek k soupisu prací Stanislava Žaži | pdficon
181-182 Dodatek k soupisu prací Miroslava Grepla | pdficon
182 Dodatek k soupisu prací Jiřího Jiráčka | pdficon
182-184 Dodatek k soupisu prací Adolfa Erharta Vykypěl, Bohumil | pdficon
184-185 Dodatek k soupisu prací Jana Chloupka (1928-2003) Krčmová, Marie | pdficon
Recenze
Page Title
187-194 [Sériot, Patrick. Struktura a celek: intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě] Vykypěl, Bohumil | pdficon
194-197 [Pacnerová, Ludmila (ed.). Staročeský hlaholský Comestor] Pallasová, Eva | pdficon
197-198 [Етимологічний словник української мови. Том IV, Н-П. Головний редактор О.С. Мельничук. Редактори тому В.Т. Коломієць, Б.Г. Скляренко] Valčáková, Pavla | pdficon
198-202 [Leška, Oldřich. Jazyk v strukturním pojetí: kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny] Gazda, Jiří | pdficon
202-206 [Баранов, В.А. Формирование определительных категорий в истории русского языка] Brandner, Aleš | pdficon
206-214 [Dolník, Juraj; Bajzíková, Eugénia; Mlacek, Josef; Tomajková, Elena; Žigo, Pavol. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny] Rusínová, Zdenka | pdficon
214-216 [Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Základy slovenskej lexikológie] Adámková, Petra | pdficon
217-220 [Holub, Zbyněk. Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí] Vondrová, Marcela; Blažek, Václav | pdficon
220-221 [Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika] Křístek, Michal | pdficon