A52

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 2004
Ročník: 53
Číslo: A52
Rok vydání
2004
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-3419-X

Obsah

Závěrečné stránky
Stati
Title Document
K empirickému principu | [5]–12
Vykypěl, Bohumil
PDF
Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků | [13]–35
Blažek, Václav; Pirochta, David
PDF
Klasifikace okluzívních konsonantů staroindičtiny | [37]–45
Šefčík, Ondřej
PDF
Существительные общего рода на -а (-я) со значением лица в современном русском языке | [47]–58
Brandner, Aleš
PDF
K překladu ruských frazém s inštrumentálom : (do slovenčiny a češtiny) | [59]–69
Petruňová, Helena
PDF
Mikrosyntax českých deverbálních jmen | [71]–81
Karlík, Petr
PDF
Zur Intellektualisierung in der Morphologie | [83]–94
Vykypělová, Taťána
PDF
Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy | [95]–108
Kosek, Pavel
PDF
Stupňování adverbií, zvláště ve východomoravských nářečích | [109]–114
Hlubinková, Zuzana
PDF
Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace | [115]–123
Ireinová, Martina
PDF
Některé příznakové pojmenovávací funkce adjektivního atributu u J. Zeyera - pojmenování barvy | [125]–133
Schacherl, Martin
PDF
Kronika
Title Document
Šedesátiny Aleše Brandnera | [135]–136
Žaža, Stanislav
PDF
Jubileum profesora Stanislava Žaži | 136–137
Jiráček, Jiří
PDF
Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi | 137–138
Večerka, Radoslav
PDF
Osmdesátiny profesora Jiřího Jiráčka | 138–139
Žaža, Stanislav
PDF
Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper (7.7.1907-15.11.2003) | 139–146
Witzel, Michael; Blažek, Václav
PDF
Adolf Erhart (31. Mai 1926 - 11. August 2003) | [146]–158
Vykypěl, Bohumil
PDF
Za docentkou Jarmilou Bartákovou (* 18.5.1933 Brno + 22.7.2003 Brno) | 158
Rusínová, Zdenka
PDF
Za prof. PhDr. Janem Chloupkem, DrSc. | 159–160
Krčmová, Marie; Křístek, Michal
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc., za léta 1972-2004 | [161]–176
PDF
Dodatek k soupisu prací Zdenky Rusínové : (navazuje na SPFFBU A 47, 1999, s. 194-197) | 176–177
PDF
Dodatek k soupisu prací Mirka Čejky : (navazuje na SPFFBU A 37-38,1989-1990, s. 9-14) | 177–179
PDF
Dodatek k soupisu prací Stanislava Žaži | 180–181
PDF
Dodatek k soupisu prací Miroslava Grepla | 181–182
PDF
Dodatek k soupisu prací Jiřího Jiráčka | 182
PDF
Dodatek k soupisu prací Adolfa Erharta | 182–184
Vykypěl, Bohumil
PDF
Dodatek k soupisu prací Jana Chloupka (1928-2003) | 184–185
Krčmová, Marie
PDF
Recenze
Title Document
[Sériot, Patrick. Struktura a celek: intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě] | 187–194
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Pacnerová, Ludmila (ed.). Staročeský hlaholský Comestor] | 194–197
Pallasová, Eva
PDF
[Етимологічний словник української мови. Том IV, Н-П. Головний редактор О.С. Мельничук. Редактори тому В.Т. Коломієць, Б.Г. Скляренко] | 197–198
Valčáková, Pavla
PDF
[Leška, Oldřich. Jazyk v strukturním pojetí: kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny] | 198–202
Gazda, Jiří
PDF
[Баранов, В.А. Формирование определительных категорий в истории русского языка] | 202–206
Brandner, Aleš
PDF
[Dolník, Juraj; Bajzíková, Eugénia; Mlacek, Josef; Tomajková, Elena; Žigo, Pavol. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny] | 206–214
Rusínová, Zdenka
PDF
[Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Základy slovenskej lexikológie] | 214–216
Adámková, Petra
PDF
[Holub, Zbyněk. Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí] | 217–220
Vondrová, Marcela; Blažek, Václav
PDF
[Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika] | 220–221
Křístek, Michal
PDF