Indo-European "lamb"

Název: Indo-European "lamb"
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. [9]-13
Rozsah
[9]-13
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Dedicated to professoer Adolf Erhart to his 70th birtday.