[Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. Pod redakciją Larysy Pisarek i Iwony Łuczków]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 235-238
Rozsah
235-238
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. Pod redakciją Larysy Pisarek i Iwony Łuczków. Wrocław, 1998. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2039 ; Slavica Wratislaviensia C.
Document