[Жолобов, О.Ф. Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 227-229
Rozsah
227-229
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Жолобов, О.Ф. Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте. Казань: Унипресс, 1997. 114 s. ISBN 5-900044-04-1.
Document