O teorii a cílech ideologie buržoazního čechoslovakismu

Název: O teorii a cílech ideologie buržoazního čechoslovakismu
Variantní název
Theorie und Ziele der Ideologie des Tschechoslowakentums
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. [33]-41
Rozsah
[33]-41
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí