Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2001, roč. 50, č. C48

Obrázek
Rok
2001
Rok vydání
2003
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3085-2
Ústav FF MU