Návrh sfragistické metodiky pro speciální program s databází evidence a zpracování pečetí pro období edice CDB s komentářem

Variantní název
[Der Entwurf der sphragistischen Methodik für ein spezielles Programm mit der Datenbank der Evidenz und Abhandlung von Siegeln für den Zeitabschnitt der CDB Edition mit einem Kommentar]
Autor: Maráz, Karel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, roč. 48, č. C46, s. [151]-167
Rozsah
[151]-167
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document