Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1984, roč. 33, č. C31

Obrázek
Rok
1984
Rok vydání
1984
Ústav FF MU
Page Title
[7]-11 Vědecké dílo Josefa Kolejky : zamyšlení nad jubilantovou tvůrčí činností Goněc, Vladimír; Hejl, František | pdficon
Page Title
12-24 Bibliografie prací Josefa Kolejky (1950-1984) Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[25]-33 Cesta rumunského lidu ke svobodě - srpnové povstání 1944 Hejl, František | pdficon
Page Title
[35]-41 Zu den Anfängen der marxistischen Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakischen Republik Čerešňák, Bedřich | pdficon
Page Title
[43]-52 Die Haupttendenzen der italienischen bürgerlichen Historiographie 1917-1945 Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[53]-62 K místu a významu závěrů VII. kongresu Komunistické internacionály pro revoluční hnutí v Pobaltí Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[63]-74 Die Sozialistische Vereinigung (Socialistické sjednocení) und die Sozialistische Arbeiter-Internationale Neugebauer, Gerd | pdficon
Page Title
[75]-85 Zu den Anfängen der Arbeiterbewegung in Griechenland 1875-1918 Lüddemann, Ralf | pdficon
Page Title
[87]-94 Běžné bankovní obchody Moravské agrární a průmyslové banky v Haliči a v Uhrách Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[95]-106 První česká vědecká syntéza bulharských dějin Dorovský, Ivan | pdficon
Page Title
[107]-112 Z dějin česko-maďarské kulturní spolupráce v letech 1849-1867 Macůrek, Josef | pdficon
Page Title
[113]-120 József Eötvös a politický program uherských centralistů před rokem 1848 Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[121]-134 Vznik kapitalistické světové soustavy : několik poznámek a úvah Šindelář, Bedřich | pdficon
Page Title
[135]-143 Vývoj třídně politických názorů v Rusku na přelomu 15.-16. století : místo a úloha teorie "Moskva - třetí Řím" Boček, Pavel | pdficon
Page Title
[145]-154 "Moravanství" v 15. století : komplikace ve vývoji české nacionality Válka, Josef | pdficon
Page Title
[155]-161 Petice vesnické chudiny k říšskému sněmu 1848-1849 Kočí, Josef | pdficon