Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1987, roč. 36, č. C34

Obrázek
Rok
1987
Rok vydání
1988
Ústav FF MU
Page Title
[7]-8 70 let Velké říjnové socialistické revoluce, 65 let vzniku SSSR a historiografie na brněnské filozofické fakultě | pdficon
Page Title
[9]-21 K prehistorii pojmu tzv. hospodářského svazku sovětských republik : místo ukrajinské ekonomiky v předrevoluční ekonomice Ruska a problémy organizace hospodářství v bezprostředně poříjnové etapě Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[23]-28 K některým aspektům anglické levicové historiografie v letech 1946-1956 Strmiska, Maxmilián | pdficon
Page Title
[29]-36 Jihoslovanští vysokoškolští studenti v Brně v meziválečném období Cibulka, Pavel | pdficon
Page Title
[37]-44 Ekonomické vztahy československo-rumunské 1918-1923 Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk | pdficon
Page Title
[45]-58 Einige Betrachtungen zu Webers Aufsatz "Die Stadt" Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[59]-70 Působení Teodory Krajewské jako úřední lékařky v Tuzle a v Sarajevě Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[71]-81 Počátky moravských záložen a úvěrování průmyslu do roku 1873 Janák, Jan | pdficon
Page Title
[83]-93 George Bancroft a "raná škola" o americké revoluci Vykoupil, Libor | pdficon
Page Title
[95]-107 Osvícenská fáze českého národního obrození a Uhry Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[109]-117 K aktivitě tzv. balkánských obchodníků v prvé polovině 18. století v karpatské oblasti Marečková, Marie | pdficon
Page Title
[119]-129 Čechy a Morava ve stavovských povstáních Válka, Josef | pdficon
Page Title
[131]-140 Ke klasifikaci tržních forem pozdního feudalismu Procházka, Milan | pdficon
Page Title
[141]-143 František Hrubý (1887-1943) Šindelář, Bedřich | pdficon