Ke klasifikaci tržních forem pozdního feudalismu

Variantní název
Zur Klassifizierung der Marktformen des Spätfeudalismus
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 36, č. C34, s. [131]-140
Rozsah
[131]-140
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document