"Ó Východe, jase věčného světla" : příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska

Název: "Ó Východe, jase věčného světla" : příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska
Variantní název:
  • "Oh, the East, the brightness of the everlasting light" : the contribution to the contextology of the study of Christian East in the Catholic Church and searching for the new methological solution
Autor: Ambros, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, roč. 55, č. C53, s. [7]-24
Rozsah
[7]-24
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The submitted study deals with the question of the context of the Christian East studies in the Catholic Church. The historical probe into the phenomenon of the Jesuit presence in Eastern Europe is an example of the description of the genesis of the East - West cultural antimony. This inner biography of history is generalized in the definition of cultural prejudices and constantly recurrent stereotypes in the relations between the East and West. The author proposes a new methodological solution in the principle of "illegibility", by which he defines voluntary self-restriction of how we understand and interpret each other.