Komplexní pojetí funkce zvonu v středověkých zvonových nápisech

Variantní název
Die komplexe Darstellung der Funktion der Glocke in den mittelalterlichen Glockeninschriften
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978, roč. 25-26, č. C23-24, s. [125]-129
Rozsah
[125]-129
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document