Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy

Název: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy
Autor: Jan, Libor
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2000
Rozsah
299 s. :
Edice
  • Knižnice Matice moravské; sv. 6
  • Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica = Stránky středověké historie. Series II, Historica; 1
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 334
ISBN
8021024801 (Masarykova univerzita)
8090230490 (Matice moravská)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 126534
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section [Předmluva]
Chapter number Title Custom text
[Předmluva] | 7–8
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Úvod, který je vlastně i závěrem | 9–16
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Vznik moravských provincií | 17–32
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Zemské soudnictví ve 13. století | 33–153
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Moravští podkomoří ve druhé polovině 13. století | 154–191
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Úřad lovčího ve 13. a na počátku 14. století | 192–208
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Správa země v době interregna (1278-1283) | 209–269
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Soupis pramenů a literatury | 270–286
Jan, Libor
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
Seznam vyobrazení | 287–288
Jan, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Die Entstehung des Landgerichts und die Verwaltung im mittelalterlichen Mähren | 289–299
Jan, Libor
PDF