České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1969
Rozsah
339 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 147
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 18005
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-14 Úvod | pdf icon Macůrek, Josef
Page Chapter number Title
15-18 I. | Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích | pdf icon Macůrek, Josef
Page Chapter number Title
19-37 II. | Hospodářská situace ; Její odraz v čs. vztazích (v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu) | pdf icon Macůrek, Josef
Page Chapter number Title
39-68 III. | Fluktuace obyvatelstva mezi českými zeměmi a Slovenskem (1620-1750) | pdf icon Macůrek, Josef
Page Chapter number Title
69-75 IV. | Projevy vědomí národní osobitosti české, slovenské a československé (1620-1750) | pdf icon Macůrek, Josef
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
77-79 Závěr | pdf icon Macůrek, Josef
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
[81]-313 Přílohy | pdf icon Macůrek, Josef
Page Chapter number Title
314 Seznam užitých zkratek v textu | pdf icon Macůrek, Josef
Page Chapter number Title
315-316 Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort | pdf icon Macůrek, Josef
hidden-section Rejstřík osobní
Page Chapter number Title
317-324 Rejstřík osobní | pdf icon Macůrek, Josef
hidden-section Rejstřík místní
Page Chapter number Title
325-332 Rejstřík místní | pdf icon Macůrek, Josef
hidden-section Rejstřík věcný
Page Chapter number Title
333-337 Rejstřík věcný | pdf icon Macůrek, Josef