Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií)

Název: Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií)
Variantní název
Headteachers and the management of quality in schools (...from case studies)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. [49]-65
Rozsah
[49]-65
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V tomto příspěvku se zaměřujeme na práci dvou ředitelů základních škol. Za klíčový znak jejich aktivit považujeme snahu řídit kvalitu ve škole. Řízením kvality rozumíme soubor aktivit, které vedou buď k udržování stávající úrovně práce školy (je-li vnímána jako dobrá), anebo ke změně toho, co je považováno za nedobře fungující – směrem k více vyhovujícímu stavu. Vztahovým rámcem našeho pojednání je jednak obsahové vymezení řízení kvality ve škole, a dále koncept invitational leadership. Ve vztahu k tomuto rámci analyzujeme počínání každého z ředitelů, vzájemně je srovnáváme a získané poznatky diskutujeme s ohledem na širší kontext řízení škol v současném českém prostředí.
Jazyk shrnutí