V11

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Rok: 2008
Ročník: 57
Číslo: V11
Rok vydání
2009
ISSN
1213-2144
ISBN
978-80-210-5034-1
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi | [5]–14
Stanovská, Sylvie
PDF
Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi | [15]–24
Pražák, Richard
PDF
Mordýřská katovna, aneb, Peleš lotrovská, czyli, Josef Váchal czyta powieść brukową | [25]–45
Gawarecka, Anna
PDF
S/T-amizdat | [47]–55
Steiner, Peter
PDF
Bible a demytologizace : k náboženské hermeneutice Rudolfa Bultmanna | [57]–69
Sládek, Ondřej
PDF
Fictional worlds' characters: people or clothes hangers? | [71]–79
Fořt, Bohumil
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007] | [81]–84
Pražák, Richard
PDF