Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická 1984, roč. 33, č. K6