[Kovářová, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny (Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen)]

Autor: Uhrová, Eva
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2005, roč. 19, č. 1, s. 232-233
Rozsah
232-233
  • ISSN
    1211-4979
Type: Recenze
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kovářová, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4.
Document