B12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1965
Ročník: 14
Číslo: B12
Rok vydání
1965
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Die Entfremdung bei Marx und der entfremdete Marx | [5]–18
Nový, Lubomír
PDF
K otázce dialektickologických kategorií | [19]–31
Tošenovský, Ludvík
PDF
Problém obecné charakteristiky kauzální interpretace pohybu | [33]–43
Bartoš, Jaromír
PDF
Einige philosophische Fragen der Entstehung des Lebens | [45]–51
Bernhardt, Dieter
PDF
O možnostech filosofie : (k "nadhoministické filosofii" Jiljího Jahna) | [53]–60
Gabriel, Jiří
PDF
Člověk v soudobé sociologii | [61]–73
Cetl, Jiří
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Kosík, Karel. Dialektika konkrétního: (studie o problematice člověka a světa)] | [75]–79
Tošenovský, Ludvík
PDF
[Janoušek, Jaromír. Praxe a poznání] | 79–80
Hozman, Karel
PDF
Anthologie der Geschichte der tschechoslowakischen Philosophie | 81–84
Gabriel, Jiří
PDF
[Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí] | 84–85
Nový, Lubomír
PDF
[Folta, Jaroslav; Horský, Zdeněk; Nový, Luboš; Seidlerová, Irena; Smolka, Josef; Teich, Mikuláš. Dějiny exaktních věd v českých zemích] | 85–88
Macků, Jan
PDF
Politická filosofie Karla Jasperse | 88–92
Solař, Josef
PDF
Americký sborník o Sartrovi | 92–93
Macků, Jan
PDF
[Chauchard, Paul. L'homme normal: (éléments de biologie humaniste et de culture humaine)] | 93–94
Nový, Lubomír
PDF
Dialektický materialismus a medicína : (práce sovětských autorů o filosofických otázkách medicíny) | 94–97
Jašek, Antonín
PDF
Bibliographie der philosophischen Schriften in der CSSR | 97–99
Smrčka, Walter; Drlík, V.
PDF
Zprávy
Title Document
Greifswaldská konference o filosofii a přírodních vědách | [100]–101
Tošenovský, Ludvík
PDF
Činnost brněnské Jednoty filosofické | 101
Dokulil, Miloš
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [102]–105
PDF