Some arguments for the use of the notion of construction

Variantní název
Některé důvody pro užití pojmu konstrukce
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. [61]-67
Rozsah
[61]-67
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document