Is the notion of "creative methods" a legitimate melhodological concept?

Variantní název
Je pojem "tvůrčích metod" legitimní metodologický pojem?
Ist der Begriff der "schöpferischen Methoden" ein legitimer methodologischer Begriff?
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, roč. 15, č. B13, s. [49]-54
Rozsah
[49]-54
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document