B11

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1964
Ročník: 13
Číslo: B11
Rok vydání
1965
Poznámka
  • Sborník k sedmdesátým narozeninám Viléma Chmelaře (2. část příspěvků)
Ústav FF MU
Obor