Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická , roč. 13, č. B11