[Marx, Karl; Engels, Friedrich. Über Sprache, Still und Übersetzung]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1979, roč. 26-27, č. B24-25, s. 104-106
Rozsah
104-106
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Marx, Karl; Engels, Friedrich. Über Sprache, Still und Übersetzung. Red. H. Ruschinski, B. Retzlaff-Kresse. Berlin: Dietz Verlag, 1974. 726 s.
Document