[Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury]

Název: [Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 260-262
Rozsah
260-262
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961.