Ohlas a recepce Někrasovova díla v makedonské a bulharské literatuře

Variantní název
Н.А. Некрасов у южных славян
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 21, č. D19, s. [43]-50
Rozsah
[43]-50
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document