D21

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1974
Ročník: 23
Číslo: D21
Rok vydání
1975
Stati
Title Document
Heкoтopыe жaнрoвыe и cтилeвыe тeндeнции в coвpeмeннoй coвeтcкoй дpaмaтypгии | [7]–18
Mikulášek, Miroslav
PDF
Hranice sémiotického přístupu k literárnímu dílu | [19]–22
Pavelka, Jiří
PDF
Die Visio Fulberti nach einer bislang unbeachteten Brünner Handschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts : (amico Jaroslauo Ludvíkovský octogenario) | [23]–[56]
Zatočil, Leopold
PDF
Dva vývojové články staročeské hymnografie : památce prof. dr. Antonína Škarky († 12. listopadu 1972) | [49]–61
Kopecký, Milan
PDF
Bemerkungen zur deutschen Fassung der Reisebeschreibung Mandevilles | [63]–74
Uhrová, Eva
PDF
Lermontovovy burleskní poémy | [75]–81
Kšicová, Danuše
PDF
Kollárův vliv v básnictví Ilyrů | [83]–98
Kudělka, Viktor
PDF
Dravci a jejich svět : (některé hry A.F. Pisemského v kontextu ruské dramatiky) | [99]–110
Vlašínová, Vlasta
PDF
Mistrovství vlastních podobizen Karla Tomana | [111]–121
Závodský, Artur
PDF
Tradice a současnost v díle Giorgose Seferise | [123]–130
Dorovský, Ivan
PDF
Eliot and Tennyson : (some facts to the dramatic technique of Murder in the cathedral) | [131]–144
Kyzlinková, Lidia
PDF
Rozhledy
Title Document
Otázky analýzy literárního textu : (ze slovenské literárně teoretické produkce) | [145]–150
Vlašínová, Vlasta
PDF
Studium Cankarova díla v poválečném čtvrtstoletí : (bilance a výhledy) | [151]–171
Kudělka, Viktor
PDF
Die deutsche politisch-aktivistische Dichtung und Publizistik 1815-1819 | [173]–188
Härtl, Heinz
PDF
Ein wertvoller Beitrag zur Robert Musil-Forschung | [189]–192
Krejčí, Karel
PDF
Deux nouvelles éditions pour le centenaire de Charles Péguy | [193]–196
Novák, Otakar
PDF
La "nouvelle critique" roumaine | [197]–201
Šrámek, Jiří
PDF
O novější dánské literatuře | [203]–208
Munzar, Jiří
PDF
Au carrefour des arts | [209]–215
Novák, Otakar
PDF
Recenze
Title Document
[Minárik, Jozef. Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry] | [217]
Kopecký, Milan
PDF
[Deyl, Rudolf. Vavříny s trny : (herecké podobizny)] | 218–221
Krystýnková, Jarmila
PDF
Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965 | 221–222
Závodský, Artur
PDF
[Jelistratova, A.A. Gogol a problémy západoevropského románu] | 222–225
Pospíšil, Ivo
PDF
[Drewitz, Ingeborg. Bettine von Arnim : Romantik-Revolution-Utopie. Mit 8 Bildtefeln] | 225–228
Krejčík, Tomáš
PDF
Славянские скаски [i.e. сказки] : сказки для царевны Несмеяны | 228–229
Vlašínová, Vlasta
PDF
Zprávy
Title Document
Symposium, literatura, umění a revoluce | [231]–234
Vlašínová, Vlasta
PDF
K nedožitým sedmdesátinám I.N. Goleniščeva-Kutuzova | 234–236
Kopecký, Milan
PDF
Beseda s Františkem Píškem | 236
Závodský, Artur
PDF
Výměna
Title Document
Výměna | [237]–249
Štukavec, Libor
PDF