Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let

Název: Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let
Variantní název
Morphologische Züge des feuilletonistischen Schaffens Jan Nerudas in den sechzigen Jahren
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. [21]-31
Rozsah
[21]-31
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí