Remarks to the chronology of the ei, ou monophthongization in Greek

Název: Remarks to the chronology of the ei, ou monophthongization in Greek
Variantní název
Poznámky k chronologii monoftongizace dvojhlásek ei, ou v staré řečtině
Přispěvatel
Pavlík, B. (Translator)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. [135]-146
Rozsah
[135]-146
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí