Remarks to the chronology of the ei, ou monophthongization in Greek

Název: Remarks to the chronology of the ei, ou monophthongization in Greek
Variantní název:
  • Poznámky k chronologii monoftongizace dvojhlásek ei, ou v staré řečtině
Přispěvatel
Pavlík, B. (překladatel)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. [135]-146
Rozsah
[135]-146
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.