Poznámky k II. stupni kultury s moravskou malovanou keramikou na jihozápadní Moravě

Variantní název
Bemerkungen zur II. Stufe der Kultur mit mährischer bemalter Keramik in Südwestmähre
Замечания ко второй стадии культуры с моравской расписной керамикой в юго-западной Моравии
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, roč. 32, č. E28, s. [127]-160
Rozsah
[127]-160
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document