Příspěvek k petrografickému výzkumu stavebního kamene ze sídlištních objektů velkomoravského velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi

Variantní název
Beitrag zur petrographischen Erforschung des Bausteins aus den Siedlungsobjekten des grossmährischen Fürstenpalastes in Pohansko bei Břeclav
Статья к петрографическому исследованию строительного камня из жилых объектов великоморавского княжеского дворца "Поганско" вблизи города Бржецлав
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. [51]-58
Rozsah
[51]-58
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document