Nová laténská sídliště v Povláří

Název: Nová laténská sídliště v Povláří
Variantní název
Die neuen latènezeitlichen Siedlungen im Vlaragebiet
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, roč. 18, č. E14, s. 278-282
Rozsah
278-282
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí