Příspěvek k bádání o renesančních oknech Vladislavského sálu na Pražském hradě