F32-33

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1988-1989
Ročník: 37-38
Číslo: F32-33
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0188-7
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Articles – Aufsätze
Title Document
Olomoucký misál CO 278 a moravská knižní malba na konci 15. století | [7]–12
Jirka, Antonín
PDF
Poznámky k nizozemské kresbě 16. století v Moravské galerii v Brně | [13]–25
Kroupa, Jiří
PDF
Jan Křtitel Erna, stavitel brněnský | [27]–43
Noll, Jindřich
PDF
Proměny znázornění prostoru v novověkém malířství | [45]–61
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály – Materiaux – Materialien
Title Document
Výzkum románské architektury na Moravě V | [63]–74
Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Neubauerová, Dagmar; Samek, Bohumil
PDF
Materiály k pozdně gotickému sochařství na Moravě | 74–77
Chamonikolasová, Kaliopi
PDF
Jean Le Clerc, nikoliv Gerard van Honthorst | 77–79
Konečný, Lubomír
PDF
Fritschův epilog : (ještě k dubskému oltáři) | 80–89
Stehlík, Miloš
PDF
Materiálie k dějinám baroku na Moravě | 89–94
Kroupa, Jiří
PDF
Neznámá plzeňská práce Adolfa Loose | 95–96
Kudělka, Zdeněk
PDF
Neznámý návrh Arnošta Wiesnera z roku 1938 | 96–98
Krčálová, Lenka
PDF
Z korespondence moravských historiků umění Vojtěchu Birnbaumovi II | 98–107
Kudělka, Zdeněk
PDF
Recenze – Comptes rendu – Rezensionen
Title Document
[Československá akademie věd. Ústav teorie a dějin umění; Chadraba, Rudolf a kol. Kapitoly z českého dějepisu umění] | [109]–112
Kroupa, Jiří
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [113]–114
PDF