Mládež jako sociologický pojem

Variantní název
Молодежь как социологическое понятие
Die Jugend als soziologischer Begriff
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. [83]-98
Rozsah
[83]-98
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document