Poznámky k užití sémantického diferenciálu v sociologickém terénním výzkumu

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 109-110
Rozsah
109-110
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document