Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce)

Variantní název
Главные направления современной буржуазной социологии войны
Die wichtigsten Richtungen der gegenwärtigen bürgerlichen Soziologie des Krieges
Přispěvatel
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 12, č. G7, s. [19]-26
Rozsah
[19]-26
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V marxistické literatuře dosud není důkladnější rozbor soudobé buržoazní sociologie války. Oblast teorie války se většinou přenechává vojenským teoretikům, kteří se zajímají více o vojenskou ideologii než o sociologické otázky.
Jazyk shrnutí
Document