Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná [1990-1991], roč. 39-40, č. H25-26